دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تصمیم‌گیری چند معیاره فازی (1393)
تصمیم گیری چند معیاره فازی (1394) / روانشادنیا, مهدی (1359) ; بزرگمهر, محمدعادل (1362-)
درآمدی بر منطق و مجموعه ها (1362) / للهی ، کاظم (1320)، نویسنده
نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (1368) / لین ، شوو ینگ، نویسنده

کاربران آنلاین :0