دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: نصیر

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تئوری تصمیم گیری (1390) / جولای ، فریبرز (1344)، نویسنده
کاربرد نرم‌افزار شرپوینت در مدیریت پروژه (1389) / سی ، داکس ریموند
برنامه‌ریزی منابع سازمان (1387) / سامنر ، مری

کاربران آنلاین :0