دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
نظریه های نوین در مدیریت پروژه (1392) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
معماری بایونیک (1393) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
مبانی سازه برای معماران (1390) / میلائیس ، مالکولم، نویسنده
معماری بایونیک (1393) / گلابچی ، محمود (1336-)
تکنیک‌های تصمیم‌گیری در MADM (٬ 1395) / محقر ، علی (1336)
برنامه ریزی کاربری زمین شهری (1393) / کایزر ، ادوارد جان، نویسنده
برنامه دهی معماری: مدیریت اطلاعات برای طراحی (1389) / دورک ، دانا پی، نویسنده
اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(1) (1399) / گائینی ، عباسعلی، نویسنده
اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(1) (1399) / گائینی ، عباسعلی، نویسنده
اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(1) (1399) / گائینی ، عباسعلی، نویسنده

کاربران آنلاین :0