دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ستار حمزه جونقانی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تئوری فازی و کاربرد آن در تصمیم گیری (1393) / آذر ، عادل (1345)، نویسنده

کاربران آنلاین :0