دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک دانشگاهی سرز - زیمانسکی‌، هیویانگ (1383-) / جنابی اسکویی ، قاسم (1352)، نویسنده
تشریح کامل مسائل فیزیک دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، کنت اس‌. کرین (-1383) / ثانوی خشنود ، داود (1354)، نویسنده
تشریح کامل مسایل مبانی فیزیک (1388 -) / قاسمی ، حمید (1356)، نویسنده
راهنمای حل مبانی فیزیک (1387 -) / جلیلیان نصرتی ، محمدرضا (1326)، نویسنده

کاربران آنلاین :0