دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مبانی فیزیک (1393) / واکر ، جیرل (1945- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (1390) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
مبانی فیزیک (- 1378) / هالیدی ، دیوید (1916)، نویسنده
مبانی فیزیک (1387) / واکر ، جرل (1945)، نویسنده
مبانی فیزیک نوین (1365) / وایدنر ، ریچارد، نویسنده
مبانی فیزیک هالیدی (1387) / هالیدی ، دیوید (1916)، نویسنده
مبانی فیزیک (1387 -) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده
مفاهیم‌، مسائل و حل آنها در فیزیک عمومی (1369 -) / سروی ، ریموند، نویسنده

کاربران آنلاین :0