دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : احمد صفایی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
>2000 = دو هزار< مسئله حل شده در الکترومغناطیس (1377) / نسر ، سید (1952)، نویسنده
راهنمای کامل حل مسائل مبانی الکترومغناطیس (1381) / سیدی ، احسان (1353)، نویسنده

کاربران آنلاین :0