دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
راهنمای کامل الکترومغناطیس میدان و موج (1388) / نحوی ، هادی، نویسنده
Electromagnetic theory (1941) / Stratton ، Julius Adams (1901-1994)، نویسنده
Engineering electromagnetics (c1981) / Hayt ، William Hart (1920)، نویسنده
Foundations of electromagnetic theory (1967) / Reitz ، John R، نویسنده
تشریح کامل مسائل مبانی نظریه‌ی الکترومغناطیس ریتس و میلفورد ویرایش چهارم (1388) / نعیمی ، زهرا (1360)، نویسنده

کاربران آنلاین :0