دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دانشگاه امام حسین‌(ع) موسسه چاپ و انتشارات

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
سیستمهای مخابراتی‌I (1379) / اکبری ، عزت (1332)، نویسنده

کاربران آنلاین :0