دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
راهنمای سیستم‌های مخابراتی (1377) / کارلسون ، بروس (1937)، نویسنده
سیستمهای مخابراتی (1373) / کارلسون ، بروس (1937)، نویسنده
سیستمهای مخابراتی‌I (1379) / اکبری ، عزت (1332)، نویسنده
سیستم‌های مخابراتی (1367) / کارلسون ، بروس (1937)، نویسنده
سیستم‌های مخابراتی (1390) / کارلسون ، بروس (1937- م)، نویسنده
سیستم‌های مخابراتی (1387) / کارلسون ، بروس (1937- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0