دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
گفت‌وگوهای سرنوشت‌ساز (1397)
ارتباط شناسی (\ارتباطات انسانی میان فردی، گروهی، جمعی) (1369) / محسنیان راد ، مهدی (1324)، نویسنده
ارتباطات انسانی (-1374) / فرهنگی ، علی اکبر (1321)، نویسنده
سیستمهای مخابراتی (1373) / کارلسون ، بروس (1937)، نویسنده
سیستم‌های مخابراتی (1367) / کارلسون ، بروس (1937)، نویسنده
مخابرات و ارتباطات دوربرد و پایه‌گذاران آنها (1376) / معتمدی ، اسفندیار، نویسنده

کاربران آنلاین :0