دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: خدمات فرهنگی رسا

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مدارهای الکتریکی (- 1375) / نسر ، سید (1952)، نویسنده
آمار در اقتصاد و بازرگانی (1374 - 1376) / نوفرستی ، محمد (1332)، نویسنده
ارتباطات انسانی (-1374) / فرهنگی ، علی اکبر (1321)، نویسنده

کاربران آنلاین :0