دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آدم‌های سمی (1397) / گلاس ، لیلیان (1952 - م)
گفت‌وگوهای سرنوشت‌ساز (1397)
ارتباطات انسانی (-1374) / فرهنگی ، علی اکبر (1321)، نویسنده
مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی (1390) / هارجی ، اوئن (1950)، نویسنده

کاربران آنلاین :7