دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول کنترل پیشرفته و کنترل چند متغیره (1382)
پویایی سیستم با نرم افزار Stella/ ithink (1394) / بلالی ، حمید، نویسنده
تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم ها . (1391) / متدین ، محمدرضا (1352)، نویسنده
شیوه تحلیل سیستمی (1391) / گیبسن ، جان ای (1926- 1991م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0