دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : الوود راسل جانستون (1925)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تشریح مسائل مقاومت مصالح [بیرو جانستون‌] (1378 - 13) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
دوره مکانیک (1362) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
مسایل استاتیک (1377) / اکبرنژاد ، فرهاد (1354)، نویسنده
مقاومت مصالح (1386) / بیر ، فردیناندپیر (1915)، نویسنده
مقاومت مصالح (1374) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
مقاومت مصالح (1391)
مقاومت مصالح (1382) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده
مکانیک برداری برای مهندسان (1378) / بیر ، فردیناند پیر (1915)، نویسنده

کاربران آنلاین :0