دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
راهنما و تشریح کامل مسائل استاتیک (1390) / رحمانی ، سیدامیرمنصور (1361 -)
تجزیه و تحلیل مسائل ایستائی (1375) / فدائی‌ایام ، اکبر، گردآورنده
تشریح کامل مسائل استاتیک (1381) / مریام ، جیمز لیثرپ (1917)، نویسنده
تشریح کامل مسایل استاتیک (1391) / شاه ابراهیمی ، سیدپدرام (1369)، نویسنده
تشریح کامل مسایل مکانیک مهندسی‌1، مریام - کرایگ - استاتیک (1388) / خزائی ، هوشیار (1351)، نویسنده
مسایل استاتیک (1377) / اکبرنژاد ، فرهاد (1354)، نویسنده
پرسشهای چهارگزینه‌ای استاتیک (1378) / پارسای ، علیرضا (1350)، نویسنده

کاربران آنلاین :0