دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
استاتیک (مکانیک مهندسی‌) (1387) / مریام ، جیمز لیثرپ (1917- م)، نویسنده
ایستایی (1373) / مریام ، جیمز، نویسنده
مقاومت مصالح (1395) / هیبلر ، آر.سی
مکانیک برداری برای مهندسان (1394) / بیر ، فردیناند پیر (1915 - 2003م)، نویسنده
مکانیک برداری برای مهندسان (1394) / بیر ، فردیناند‌پیر، نویسنده
مکانیک‌برداری برای مهندسان استاتیک (1392)
مکانیک‌برداری برای مهندسان استاتیک (1392) / بیر ، فردیناند پیر (1915 - 2003م)، نویسنده
استاتیک (1378) / مریام ، جیمز لیثرب (1917)، نویسنده
استاتیک (1384) / مریام ، جیمز لیثرپ (1917- م)، نویسنده
استاتیک (1385) / مریام ، جیمز لیثرپ (1917- م)، نویسنده
استاتیک (1382) / مریام ، جیمز لیثرب (1917)، نویسنده
استاتیک (1377) / مریام ، جیمز، نویسنده
استاتیک مکانیک مهندسی (1379) / مریام ، جیمزلیثرب (1917)، نویسنده
ایستایی (استاتیک‌) (1375) / مریام ، جیمز لیثرپ (1917- م)، نویسنده
تحلیل و تشریح کامل مسایل دینامیک (1393) / مریام ، جیمز ال (1917 - 2000م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0