دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : James L Meriam

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ایستایی (1373) / مریام ، جیمز، نویسنده
استاتیک (1377) / مریام ، جیمز، نویسنده
دینامیک (1364) / مریام ، جیمز، نویسنده
دینامیک (1368) / مریام ، جیمز، نویسنده
مکانیک مهندسی (1370) / مریام ، جیمز، نویسنده
مکانیک مهندسی دینامیک مهندسی (1375) / مریام ، جیمز، نویسنده

کاربران آنلاین :0