دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : TA352

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آموزش کاربردی Adams/view (1396) / کمرخانی ، سعید (1369 -)
راهنمای مسائل دینامیک مریام (فصل‌های 1 تا 4 (1387) / افضلی ، محمدرضا (1331 -)
طراحی و تحلیل مکانیزم‌ها و سیستم‌های مکانیکی با Adams View/Car مهندس‌یار (1395) / حیطه ، امین (1366 -)
مرجع کاربردی ADAMS (1394) / اسماعیل‌زاده ابرده ، مهدی (1361 -)، نویسنده
Dynamics ([1975]) / Meriam ، J. L. (James L.)، نویسنده
تشریح کامل مسائل دینامیک (1386) / مریام ، جیمزلیثرپ (1917- م)، نویسنده
تشریح کامل مسایل دینامیک ویرایش پنجم 2002 سیستم SI (1382-) / خداکرمی ، بهزاد (1354)، نویسنده
دینامیک (1364) / مریام ، جیمز، نویسنده
دینامیک (1368) / مریام ، جیمز، نویسنده
دینامیک مکانیک مهندسی (1382) / مریام ، جیمز لیثرپ (1917- م)، نویسنده
متمم دینامیک (1388) / محجوب مقدس ، سعید (1334)، نویسنده
مکانیک مهندسی (1370) / مریام ، جیمز، نویسنده
مکانیک مهندسی دینامیک (1388) / مریام ، جیمز لیثرپ (1917- م)، نویسنده
مکانیک مهندسی دینامیک مهندسی (1375) / مریام ، جیمز، نویسنده

کاربران آنلاین :0