دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جیمز لیثرپ مریام (1917- م)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
استاتیک (مکانیک مهندسی‌) (1387) / مریام ، جیمز لیثرپ (1917- م)، نویسنده
استاتیک (1384) / مریام ، جیمز لیثرپ (1917- م)، نویسنده
استاتیک (1385) / مریام ، جیمز لیثرپ (1917- م)، نویسنده
ایستایی (استاتیک‌) (1375) / مریام ، جیمز لیثرپ (1917- م)، نویسنده
دینامیک مکانیک مهندسی (1382) / مریام ، جیمز لیثرپ (1917- م)، نویسنده
مکانیک مهندسی دینامیک (1388) / مریام ، جیمز لیثرپ (1917- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0