دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جیمز مریام

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ایستایی (1373) / مریام ، جیمز، نویسنده
استاتیک (1377) / مریام ، جیمز، نویسنده
تشریح کامل مسائل استاتیک (مکانیک مهندسی) (1387) / کرایگ, گلن ; علیاده, علیرضا
دینامیک (1364) / مریام ، جیمز، نویسنده
دینامیک (1368) / مریام ، جیمز، نویسنده
مکانیک مهندسی (1370) / مریام ، جیمز، نویسنده
مکانیک مهندسی دینامیک مهندسی (1375) / مریام ، جیمز، نویسنده

کاربران آنلاین :0