دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
متغیرهای مختلط و کاربرد آنها (1361) / چرچیل ، روئل ونس (1899)، نویسنده
ایستایی (1373) / مریام ، جیمز، نویسنده
شیمی کوئوردیناسیون (1373) / باسولو ، فرد (1920)، نویسنده
اصول اپیدمیولوژی (1363) / مازنر ، جودیت (1983- 1924)، نویسنده
زیست شناسی عمومی (1362) / مرکز نشر دانشگاهی

کاربران آنلاین :0