دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : گلن کریک

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
استاتیک (1382) / مریام ، جیمز لیثرب (1917)، نویسنده
استاتیک (1377) / مریام ، جیمز، نویسنده
مکانیک مهندسی استاتیک (1382) / مریام ، جیمز لیثرپ (1917)، نویسنده

کاربران آنلاین :0