دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
سیستم‌های فازی و کنترل فازی (1378) / وانگ ، لی - شین (1962- م)، نویسنده
مکانیک مواد (مقاومت مصالح) (1384) / هیبلر ، آر.سی، نویسنده
سیستم‌های کنترل فرآیند (1386) / فاتحی ، علیرضا (1346)
مکانیک مواد (مقاومت مصالح‌ (1387-) / هیبلر ، آر.سی

کاربران آنلاین :0