دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Li - xin Wang

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
سیستم‌های فازی و کنترل فازی (1378) / وانگ ، لی - شین (1962- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0