دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : نیما صفارپور (1348)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
سیستم‌های فازی و کنترل فازی (1378) / وانگ ، لی - شین (1962- م)، نویسنده
مدارهای پایه کامپیوتر (دیجیتال) (1377) / لیچ ، دونالد، نویسنده

کاربران آنلاین :0