دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Applied statics and strength of materials (1999) / Spiegel ، Leonard، نویسنده
Engineering mechanics of solids (1990) / Popov ، E. P. (Egor Paul) (1913)، نویسنده
Engineering mechanics of solids (1999) / Popov ، E. P. (Egor Paul) (1913)، نویسنده
Introduction to mechanics of solids (Englewood Cliffs, N.J) / Popov ، E. P. (Egor Paul) (1913)، نویسنده
Mechanical metallurgy (1976) / Dieter ، George Ellwood، نویسنده
Mechanical metallurgy (1986) / Dieter ، George Ellwood، نویسنده
Mechanics of materials (c1976) / Popov ، E. P. (Egor Paul) (1913)، نویسنده
Mechanics of materials (1985) / Beer ، Ferdinand Pierre (1915)، نویسنده
Mechanics of materials (1972) / Timoshenko ، Stephen (1878-1972)، نویسنده
Strength of materials (1968) / Feodosyev ، V. I. (Vsevolod Ivanovich) (1916)، نویسنده
Strength of materials; a textbook covering the syllabuses of the B.Sc. (Eng.), I.C.E., and I. Mech. E. examinations in this subject (1949) / Warnock ، Frederick Victor، نویسنده

کاربران آنلاین :0