دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Hugh Dفیزیک دانشگاهی Young

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تشریح مسائل فیزیک دانشگاهی (- 1371) / عربشاهی ، هادی، نویسنده
راهنمای فیزیک دانشگاهی (- 1378) / گینز ، جیمز، نویسنده
فیزیک دانشگاهی سیرززیمانسکی (1386) / یانگ ، هیو، نویسنده

کاربران آنلاین :0