دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Francis Weston Sears

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تشریح برگزیده تمرینها و مسایل (1373) / سیرز ، فرانسیس وستون (1898)، نویسنده
فیزیک دانشگاهی (1362) / سیرز ، فرانسیس‌وستون (1898)، نویسنده
فیزیک دانشگاهی (- 1373) / سرز ، فرانسیس وستون (1898)، نویسنده

کاربران آنلاین :0