دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

نظریه اساسی مدارها و شبکه ها (- 1379) / دسور ، چارلز ا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدسور ، چارلز ا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :TK454/2 ‭/د5ن6
عنوان :نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
تکرار نام مولف :چارلز دسور، ارنست کوه؛ترجمه و تکمیل پرویزجبه دارمارالانی
ویرایش :[ویراست‌2]
ناشر:تهران : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر :- 1379
فروست :انتشارات دانشگاه تهران‌؛ شماره 2461؛ 2462
صفحه شمار:2 ج
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-03-4249-7
یادداشتج.2(چاپ نوزدهم: 1387)چاپ بیست و پنجم: 1391
نمایه
عنوان اصلی:Basic circuit theory
شناسه افزوده :دانشگاه تهران
عنوان
Desoer ، Charles A
کوه ، ارنست
Kuh ، Ernest S
جبه‌دار مارالانی ، پرویز (1320)، مترجم
موسسه انتشارات و چاپ
موضوع‌ها :اصفا
برق -- شبکه‌ها ؛ مدارهای برقی ؛ Electric circuits
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=7068
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
4455TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5241TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5266TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5441TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
6199TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
6218TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6222TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
6302TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6306TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6993TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7194TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
7195TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7196TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7197TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7198TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7199TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
8270TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9421TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9472TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9649TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10073TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
10074TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10280TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10287TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10464TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10848TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10849TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12560TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
12651TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13384TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13624TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13625TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13699TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14156TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14232TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14286TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14304TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14602TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14815TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14816TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14817TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14818TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.23کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15370TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15378TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15417TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15516TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.23کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15517TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.24کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15521TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.24کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15875TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.25کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
16832TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.25کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
16857TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.26کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
16925TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.26کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
17153TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.27کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17170TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.27کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17171TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.28کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
17172TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.28کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
17173TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.29کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17208TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.29کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17889TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.30کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
آرزوهای بزرگ(متن کوتاه شدهدیکنز, چارلز (1812 - 1870م)
اقتصاد مهندسی‌، یا، ارزیابی اقتصادی پروژه‌های صنعتیاسکونژاد, محمدمهدی
رهیافت حل مسئله در الکترونیکدیانی, محمود (1339)
رهیافت حل مسئله در سیگنالها و سیستمهادیانی, محمود (1339)
رهیافت حل مساله در سیستمهای کنترلدیانی, محمود (1339)
رهیافت حل مساله در مدارهای الکتریکیدیانی, محمود (1339)
ریاضیات عمومی دوکرایه چیان, محمدعلی (1341)
شبکه‌های کامپیوتر (رویکرد کل به جزء)کروز, جیمز اف
مهندسی نرم افزارپرسمن, راجر اس.1947 - م
هنر ظریف بی‌خیالیمنسون, مارک (1984- م)
هوش مصنوعیشادی, مهدیه (1358)
هوش مصنوعیشادی, مهدیه (1358)
هوش مصنوعیراسل, استوارت جاناتان

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0