دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

نظریه اساسی مدارها و شبکه ها (- 1379) / دسور ، چارلز ا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدسور ، چارلز ا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :TK454/2 ‭/د5ن6
عنوان :نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
تکرار نام مولف :چارلز دسور، ارنست کوه؛ترجمه و تکمیل پرویزجبه دارمارالانی
ویرایش :[ویراست‌2]
ناشر:تهران : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر :- 1379
فروست :انتشارات دانشگاه تهران‌؛ شماره 2461؛ 2462
صفحه شمار:2 ج
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-03-4249-7
یادداشتج.2(چاپ نوزدهم: 1387)چاپ بیست و پنجم: 1391
نمایه
عنوان اصلی:Basic circuit theory
شناسه افزوده :دانشگاه تهران
عنوان
Desoer ، Charles A
کوه ، ارنست
Kuh ، Ernest S
جبه‌دار مارالانی ، پرویز (1320)، مترجم
موسسه انتشارات و چاپ
موضوع‌ها :اصفا
برق -- شبکه‌ها ؛ مدارهای برقی ؛ Electric circuits
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=7068
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
4455TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5241TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5266TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5441TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
6199TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6218TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6222TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6302TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6306TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6993TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7194TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
7195TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
7196TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7197TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
7198TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
7199TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
8270TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9421TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9472TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9649TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10073TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10074TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10280TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10287TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10464TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10848TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10849TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12560TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12651TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13384TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13624TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13625TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13699TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
14156TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14232TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14286TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14304TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14602TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14815TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14816TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14817TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14818TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.23کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15370TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15378TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15417TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15516TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.23کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15517TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.24کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15521TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.24کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
15875TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.25کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
16832TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.25کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
16857TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.26کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
16925TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.26کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17153TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.27کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17170TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.27کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17171TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.28کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
17172TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.28کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17173TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.29کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17208TK454/2‭ /د5ن6 ج.2 ن.29کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17889TK454/2‭ /د5ن6 ج.1 ن.30کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
تحلیل و طراحی مدارهای مخابراتینشاطی, محمدحسن (1338)
تشریح کامل مسائل سیگنالها و سیستمها اوپنهایم - ویلسکی - نوابراسخی, جلیل
حفاظت و رله‌هاعسکریان ابیانه, حسین (1336)
درس و کنکور پایگاه داده‌هامقسمی, حمیدرضا (1349)

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0