دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اقتصاد خرد (1) (1384) / لطفعلی پور ، محمدرضا (1335)، نویسنده
اقتصاد خرد (1389) / دهقانی ، علی (1334 -)، نویسنده
تحلیل اقتصادی (1373 - 1374) / موریس ، چارلز، نویسنده
تئوری اقتصاد خرد (1381) / هندرسن ، جیمز میچل (1929- م)، نویسنده
تئوری و مسائل اقتصاد خرد (1389) / سالواتوره ، دومینیک، نویسنده
تئوری و مسائل اقتصاد خرد (1372) / سالواتوره ، دومینیک، نویسنده
تئوری و مسائل اقتصاد خرد (1389) / سالواتوره ، دومینیک، نویسنده
نظریه اقتصاد خرد (1376) / فرگوسن ، چارلز، نویسنده
کلیات علم اقتصاد (1383) / وزیری ، حمیدرضا، نویسنده

کاربران آنلاین :0