دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دومینیک سالواتوره

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تئوری و مسائل اقتصاد خرد (1389) / سالواتوره ، دومینیک، نویسنده
تئوری و مسائل اقتصاد خرد (1372) / سالواتوره ، دومینیک، نویسنده
تئوری و مسائل اقتصاد خرد (1389) / سالواتوره ، دومینیک، نویسنده
نظریه و مسائل اصول علم اقتصاد شامل 385 مساله حل شده (1384) / سالواتوره ، دومینیک، نویسنده

کاربران آنلاین :0