دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اقتصادسنجی کاربردی (1392) / آستریو ، دیمیتریوس (1973 - م) بازکردن لینک
اقتصاد برای همه (1385) / اورعی ، کاظم (1333)، نویسنده
اقتصاد خرد (1376) / قدیری اصلی ، باقر (1306)، نویسنده
اقتصاد عمومی (1352) / اقتداری ، علیمحمد (1310)، نویسنده
مبانی اقتصاد (1386) / نیلی ، مسعود (1334)، نویسنده
کلیات علم اقتصاد (1383) / وزیری ، حمیدرضا، نویسنده

کاربران آنلاین :0