دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : TA355

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تشریح کامل مسائل ارتعاشات مکانیکی (1391) / رائو ، سینگیرسو اس (1944 - م)
تئوری ارتعاشات و کاربردهای آن (1380) / تامسون ، ویلیام تیرل، نویسنده
An introduction to mechanical vibrations (1989) / Steidel ، Robert F (1926)، نویسنده
The application of the Bruel & Kjaer measuring systems to mechanical vibration and shock measurements (1973) / Broch ، Jens Trampe، نویسنده
Theory of vibration with applications (1988) / Thomson ، William Tyrrell، نویسنده
Vibration problems in engineering ([c1955]) / Timoshenko ، Stephen (1878-1972)، نویسنده
ارتعاشات مکانیکی (1363) / خوئی ، رضا، نویسنده
تشریح کامل مسائل تئوری ارتعاشات تامسون (1385) / جعفری تلوکلائی ، رمضانعلی (1363)، نویسنده
تئوری ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسی (1367) / نیکخواه بهرامی ، منصور (1318)، نویسنده
تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن (1388) / تامسون ، ویلیام تیرل، نویسنده
پرسش و پاسخ ارتعاشات مکانیکی تامسون (1375) / برهانی ، صفا (1347)، نویسنده

کاربران آنلاین :0