دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تاریخ تمدن اسلام (1369) / زیدان ، جرجی (1861- 1914م)، نویسنده
مدیریت رفتار سازمانی (1378) / هرسی ، پل (1930- م)، نویسنده
مسائل و تمرینهای آنالیز ریاضی (1363) / دمیدوویچ ، باریس پاولوویچ، نویسنده
فرهنگ تخصصی مهندسی برق، الکترونیک، کامپیوتر و مخابرات (انگلیسی - فارسی‌) (1380) / بودیش ، پترکلاوس (1928)، نویسنده
جدولهای مهندسی عمران وسترمان (1382)
[EDIای. دی. آی] مبادله الکترونیک داده‌ها و تجارت الکترونیک (EC)] ای. سی‌] (1384) / سوکول ، فیلیس، نویسنده
کارنامه اسلام (1362) / زرین‌کوب ، عبدالحسین (1378- 1301)، نویسنده
فرار از مدرسه، درباره زندگی و اندیشه ابوحامد غزالی (1369) / زرین‌کوب ، عبدالحسین (1378- 1301)، نویسنده
محاکمه خودآگاهی سیاهان در آفریقای جنوبی (1363) / آرنولد ، میلارد، نویسنده
اصول و روشهای آمار زیستی (1368) / دانیل ، وین دبلیو (1929- م)، نویسنده
فرآیندهای سینتیکی در مهندسی مواد و متالورژی (1372) / صدرنژاد ، خطیب الاسلام (1330)، نویسنده
فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی (1363) / آریانپورکاشانی ، عباس (1285)، نویسنده
فرهنگ فارسی (متوسط) (1364) / معین ، محمد (1291- 1350)، نویسنده
اصول الکتریسیته (1348) / انواری ، حسینعلی (1313)، نویسنده
ارتعاشات مکانیکی (1363) / خوئی ، رضا، نویسنده

کاربران آنلاین :0