دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : PE1645

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
فرهنگ طیار انگلیسی - فارسی (1387) / طیار ، خسرو
فرهنگ انگلیسی - فارسی (آکسفورد المنتری) ترجمه کامل فارسی از روی جدیدترین نسخه‌Oxford Elemntary learner's dictonary (1384)
فرهنگ بزرگ انگلیسی - فارسی (1375) / حییم ، سلیمان (1348)، نویسنده
فرهنگ فارسی انگلیسی نوین (1379) / ساعتچی ، محمد (1312)، نویسنده
فرهنگ فشرده فارسی به‌انگلیسی یکجلدی (1355) / آریانپور کاشانی ، عباس (1285)، نویسنده
فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی (1391) / حق شناس ، علی محمد (1319)، نویسنده
فرهنگ معاصر کوچک انگلیسی - فارسی (1381) / حییم ، سلیمان (1266- 1348)، نویسنده
فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی (1363) / آریانپورکاشانی ، عباس (1285)، نویسنده
فرهنگ گسترده پیشرو آریان‌پور (1378) / آریانپور کاشانی ، منوچهر (1308)، نویسنده
فرهنگ یکجلدی پیشرو آریان‌پور انگلیسی - فارسی (1378) / آریان‌پورکاشانی ، منوچهر (1308)، نویسنده

کاربران آنلاین :0