دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : William Tyrrell Thomson

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تئوری ارتعاشات و کاربردهای آن (1380) / تامسون ، ویلیام تیرل، نویسنده
Theory of vibration with applications (1988) / Thomson ، William Tyrrell، نویسنده
تشریح مسائل ارتعاشات مکانیکی (1382) / تامسون ، ویلیام تیرل، نویسنده
تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن (1388) / تامسون ، ویلیام تیرل، نویسنده

کاربران آنلاین :0