دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) ، موسسه چاپ و انتشارات

واقع در: مشهد

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
خطاناپذیرسازی درفرآیندهای ساخت POKA YOKE (1385) / فروغی ، دادگر (1345)، نویسنده
محیطهای کنترل شده در عملیات حرارتی / ر.نمنی، نویسنده

کاربران آنلاین :0