دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: نوید شیراز

واقع در: شیراز

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
سیستم‌های کنترل ([]137) / فقیه ، نظام‌الدین، نویسنده
کنترل کیفیت فازی (1383) / فقیه ، نظام‌الدین، نویسنده
سیستم‌ها، خدمات و مراکز اطلاع‌رسانی (1373) / ویسمان ، هرمن، نویسنده
جستاری در شهرسازی و معماری زندیه (1387) / نصر ، طاهره (1357 -)
موزه‌های جدید (1382) / مونتانر ، جوزف ماریا
راهنمای طراحی و کنترل نماهای شهری (1396) / پاک‌فطرت ، علیرضا (1338 -)
شناسایی آماری الگو (1392 -) / عظیمی‌فر ، زهره (1350 -)
هویت شهری شیراز (1389) / اردشیری ، مهیار

کاربران آنلاین :0