دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آزمون مواد (1375) / جان ، ورنون (1931- م)، نویسنده
الاستیسیته نظری، کاربردی، محاسباتی (1389) / ساد ، مارتین هوارد، نویسنده
مبانی تئوری الاستیسیته (1391) / سعادت پور ، محمدمهدی (1326-)، نویسنده
مقاومت مصالح (1375) / یوگورال، نویسنده

کاربران آنلاین :0