دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محسن کهرم

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
بررسی افزایش انتقال حرارت با توجه به حضور نانو سیال و مانع در یک لوله / شرفی ، مرتضی، نویسنده
سیستمهای انتقال آب (1381) / کهرم ، محسن
آزمون مواد (1375) / جان ، ورنون (1931- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0