دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بررسی افزایش انتقال حرارت با توجه به حضور نانو سیال و مانع در یک لوله / شرفی ، مرتضی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشرفی ، مرتضی، نویسنده
عنوان :بررسی افزایش انتقال حرارت با توجه به حضور نانو سیال و مانع در یک لوله
تکرار نام مولف :مرتضی شرفی
صفحه شمار:61ص
یادداشتچکیده
در این پروژه به تحلیل و بررسی جریان مغشوش و انتقال حرارت اجباری نانوسیال داخل یک لوله با مانع مخروطی پرداخته شده است. در پژوهش حاضر اثر فاصله موانع، پارامترهای هندسی موانع، کسر‌حجمی نانوذرات، عدد رینولدز و شکل نانوذرات بر عدد ناسلت و ضریب اصطکاک مورد بررسی قرار گرفته شده‌است. شبیه‌سازی هندسه در نرم افزار فلوئنت و بصورت سه بعدی صورت پذیرفته است. جریان مغشوش و نانوسیال غیرقابل تراکم و از مدل مخلوط غیرهمگن برای نانوذرات استفاده شده است. در نتایج این پایان‌نامه نشان داده شد که با افزایش کسرحجمی نانوذرات ضریب انتقال حرارت افزایش می‌یابد. نتایج نشان داد که با افزایش کسر حجمی نانوسیال، ضریب اصطکاک نیز افزایش می‌یابد. همچنین مشاهده شد که با اضافه کردن موانع میزان انتقال حرارت افزایش و به دلیل افزایش سطح تماس، ضریب اصطکاک نیز افزایش می‌یابد. هندسه‌های 2 و 3 که به ترتیب نشان دهنده کاهش در طول ورودی و قطر لوله‌ی داخلی هستند، دارای بهترین ضریب عملکرد می‌باشند و از همه مهم‌تر رینولدز 5000 در همه شکل‌ها بالاترین ضریب عملکرد را دارد. بدین ترتیب که ضریب عملکرد در هندسه 2 و 3 به ترتیب 1019/1 و 1003/1 می‌باشد. همچنین مشاهده شد وقتی شکل نانوذرات تیغه ای هستند، در هر دو هندسه 2 و 3 ضریب عملکرد ماکزیمم می‌باشد. در پایان نتیجه گرفته شد که هندسه شماره 2 در حالتی که نانوذرات به سیستم اضافه می‌شود نسبت به هندسه شماره 3 ضریب عملکرد بهتری دارد.

کلمات کلیدی:
انتقال حرارت، لوله با مانع مخروطی، ضریب اصطکاک، شکل نانو ذرات، ضریب عملکرد
شناسه افزوده :کهرم ، محسن، نویسنده
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=25527
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
710پ سی710پ سی پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0