دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : علی مشکانی (1318)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تحلیل آماری داده‌های رسته‌ای (1379) / اندرسن ، ارلینگ، نویسنده
مفاهیم احتمال و مدلبندی تصادفی (1379) / هیگینز ، جیمز، نویسنده
مقدمه‌ای بر داده‌کاوی (1388) / مشکانی ، علی (1318)، نویسنده
مقدمه‌ای بر نظریه آمار (1377) / مود ، الگزاندرمک‌فارلن (1913)، نویسنده

کاربران آنلاین :0