دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Probability: random variables, and stochastic processes (1382 = م‌2003) / پاپولیس ، آتناسیوس، نویسنده
آمار و احتمال کاربردی مهندسی (1391) / مو‌نتگمری ، داگلاس سی (1943- م)
آمار و احتمالات ویژه رشته‌های مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد (1391) / جعفری دهکردی ، علی (1355 -)
حل مسائل نظریه احتمال و کاربرد آن (1390) / اخوان نیاکی ، تقی (1335)، نویسنده
مبانی احتمال (1386) / راس ، شلدون ام
نظریه احتمال و کاربرد آن (1391) / اخوان نیاکی ، تقی (1335)، نویسنده
احتمال متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی (1387) / پاپولیس ، آتناسیوس (1921)، نویسنده
احتمال متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی (- 1375) / پاپولیس ، آتاناسیوس (1921)، نویسنده
احتمال، متغیرها، و فرآیندهای تصادفی (1392) / پاپولیس ، آتناسیوس (1921- م)، نویسنده
احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای اتفاقی (1391) / پاپولیس ، آتناسیوس (1921)، نویسنده
آمار و احتمال مهندسی (1374 - 1375) / میلر ، اروین (1928- م)، نویسنده
آمار و احتمالات مهندسی (1384) / نعمت الهی ، نادر، نویسنده
آمار و احتمالات مهندسی (1383) / سرمدی ، حسین، نویسنده
آمار و احتمالات کاربردی (1382) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده
تشریح کامل مسائل مبانی احتمال شلدون راس (1381)

کاربران آنلاین :0