دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Athanasios Papoulis

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Probability, Random Variables and Stochastic Processes (2002) / Papoulis ، Athanasios، نویسنده
Probability, random variables, and stochastic processes (2002) / Papoulis ، Athanasios، نویسنده
Solutions Manual to accompany Probability, Random Variables and Stochastic Processes (2002) / Papoulis ، Athanasios، نویسنده
احتمال متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی (1387) / پاپولیس ، آتناسیوس (1921)، نویسنده
احتمال متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی (- 1375) / پاپولیس ، آتاناسیوس (1921)، نویسنده
احتمال، متغیرها، و فرآیندهای تصادفی (1392) / پاپولیس ، آتناسیوس (1921- م)، نویسنده
احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای اتفاقی (1391) / پاپولیس ، آتناسیوس (1921)، نویسنده
راهنمای کتاب احتمال متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی 1 و 2 (1385) / پاپولیس ، آتناسیوس (1921)، نویسنده

کاربران آنلاین :0