دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: گل آفتاب

واقع در: مشهد

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
بررسی سیستم های قدرت اتصال کوتاه، بخش باروهارمونیک ها (1385 -) / داس ، 1934- م، نویسنده
دینامیک و پایداری سیستم‌های قدرت (1382) / ساور ، پیتر، نویسنده
احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای اتفاقی (1391) / پاپولیس ، آتناسیوس (1921)، نویسنده
هماهنگی حفاظتی نیروگاه و سیستم انتقال (1392) / نیازی, اسماعیل (1344) ; رجبی‌مشهدی, مصطفی (1350)
خصوصی سازی در صنعت برق جهان (1393) / رجبی مشهدی ، مصطفی، نویسنده
احتمال متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی (1387) / پاپولیس ، آتناسیوس (1921)، نویسنده

کاربران آنلاین :0