دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
بررسی سیستم های قدرت اتصال کوتاه، بخش باروهارمونیک ها (1385 -) / داس ، 1934- م، نویسنده
دینامیک و پایداری سیستم‌های قدرت (1382) / ساور ، پیتر، نویسنده
دینامیک و کنترل سیستمهای قدرت (1381) / کراری ، مهدی (1337)، نویسنده
کیفیت توان (1393) / سنکاران ، سی

کاربران آنلاین :0