دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: سهادانش

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مرجع کامل برنامه‌نویسی دلفی (1384) / هارمن ، اریک، نویسنده
مرجع کامل میکروکنترلرهای PIC (1385) / قبادی ، مهرداد، نویسنده
راهنمای معادلات دیفرانسیل معمولی بویس، دیمپریما (1385) / یعقوبی‌فر ، محمد (1349)، نویسنده
خودآموز شبکه‌بندی در 24 ساعت (1384) / هیدن ، مت، نویسنده
مرجع کامل هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی پرولوگ (1387) / برتکو ، ایوان، نویسنده
تشریح مسائل (1388) / داستانیان ، رئوف (1362)، نویسنده
مرجع کاربردی Lab View (1389) / ذکائی ، حمید، نویسنده
راهنمای متغیرهای مختلط و کاربردها جیمزوارد براون ، روئلو. چرچیل (1386) / یعقوبی فر ، محمد (1349)، نویسنده
سیستم‌های کنترل توزیعی (1388) / شکوفیان ، شهرام (1344)، نویسنده
ابزار دقیق و کنترل صنعتی امگا (1391) / جهانشاهی ، رحیم (1364-)، نویسنده
کاربر PLC (1385) / شکوفیان ، شهرام (1344)، نویسنده
مرجع کامل کارور PLC (درجه 2) (1389) / کشاورز باحقیقت ، علیرضا (1365)، گردآورنده
حفاظت دیجیتال سیستم‌های قدرت (1392) / جانز ، آلن تی، نویسنده
حفاظت دیجیتال سیستم های قدرت (1392) / جانز ، آلن تی، نویسنده
دینامیک‌های سیستم قدرت الکتریکی (پایداری و کنترل) (1393) / پادیار ، ک. آر، نویسنده

کاربران آنلاین :0