دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
سیستمهای کنترل دیجیتالی (1372) / کو ، بنجامین (1930)، نویسنده
تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل دیجیتال (1375) / فیلیپس ، چارلز ل، نویسنده
راهنمای کامل میکرو کنترلرKD/[8X C196 KC8 ایکس سی 196 کی سی‌/ کی دی] (1382) / میرحسینی دیلمان ، حسن (1353)، نویسنده
ساختار میکروکنترلرهای[AVRای. وی. آر]. (1386) / سلیمیان ریزی ، علی (1354)، نویسنده
مدارهای کاربردی با خانواده میکروکنترلرهای 8051 (1379) / بارنت ، ریچارد، نویسنده
مرجع علمی کاربردی میکروکنترلرهای 51-AVR, PIC, Mcs (1385) / شهریاری ، شیرزاد، نویسنده
مرجع کامل میکروکنترلرهای PIC (1385) / قبادی ، مهرداد، نویسنده
میکرو کنترلر 8051)میکرو کنترلرهای خانواده Atmel, Intel, Mcs -51چهل و بیست پایه‌) (1383) / مکنزی ، اسکات، نویسنده
میکرو کنترلرهایAVR (1384) / زارع مودی ، جمشید، نویسنده
میکروکنترلر[8051هشت هزار و پنجاه و یک] از تئوری تا عمل (1381) / خاکپور ، فیض الله (1341)، نویسنده
میکروکنترلرهای AVR بابرد مدار چاپی‌(اختیاری) (1385) / کاهه ، علی، نویسنده
میکروکنترلرهای PICاز تئوری تا طراحی با کامپایلر Pic Basic Pro (1383) / کمالی ، مهرداد (1351)، نویسنده
میکروکنترلرهایAVR سریMega (1384) / شجاعی ، سعید (1358)، نویسنده
میکروکنترلرهای[AVRای. وی. آر.] وکاربردهای آن (1385) / ره افروز ، امیر، نویسنده
پروژه های میکروکنترلر[AVR - PIC - 8051ای. وی آر. پی. آی. سی]8051 (1385) / موسوی تقی آبادی ، محمدرضا (1347)، نویسنده

کاربران آنلاین :0