دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : QA303

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Calculus: a complete course (1383=م‌2004) / آدامز ، رابرت الگزاندر، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (1392) / توماس ، جورج برینتن (1914- 2006م)، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (1379 -) / توماس ، جورج برینتن (1914- 2006م)، نویسنده
حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی ریچارد ا. سیلورمن کتاب عام (1384 -) / عالم‌زاده ، علی‌اکبر (1322-)
Advanced calculus (1961) / Olmsted ، John Meigs Hubbell (1911)، نویسنده
Calculus and analytic geometry (1991) / Thomas ، George B. (George Brinton) (1914-2006)، نویسنده
Calculus and analytic geometry (c1979) / Thomas ، George B. (George Brinton) (1914-2006)، نویسنده
Calculus with analytic geometry, a first course (1963) / Protter ، Murray H، نویسنده
Calculus, with analytic geometry (1969) / Johnson ، Richard E (1913)، نویسنده
College calculus, with analytic geometry (1970) / Protter ، Murray H، نویسنده
Fundamentals of mathematical analysis / Ilyin ، V. A، نویسنده
تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (سیلورمن‌) (1380) / جمشیدزهی ، انوشیروان (1355)، نویسنده
تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف جرج. بی‌. توماس‌، راس فینی (1378) / آخوندی ، محمدرضا (1357)، گردآورنده
تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس (1382 - 1380) / زهره وند ، حمید (1355)، نویسنده
تشریح مسائل (1388) / داستانیان ، رئوف (1362)، نویسنده

کاربران آنلاین :0